การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

ส่งงานอบรมคุณธรรม

ข้อมูลหน่วยงาน

หน่วยงานสถาบัน *:
สถานที่จัด *:
เริ่มกิจกรรม:
ถึง:
ระยะเวลา:
พระวิทยากร *:
หน้าที่ในค่าย *:
โทรศัพท์:
อีเมล์ :
ไลน์ ไอดี :

ข้อมูลเอกสาร

เอกสารประกอบ
ไฟล์ *.doc, *.xls, *.ppt, .pdf, .rar, .zip ทุกไฟล์รวมกันขนาดต้องไม่เกิน 16 Mb. เท่านั้น
ถ้าไฟล์รวมกันมีขนาดเกิน 16 Mb. กรุณาใช้วิธีบีบอัดไฟล์ด้วยโปรแกรม winrar หรือ winzip
แบบรายงานกิจกรรม (บันทึกข้อมูลพร้อมลงรายเซ็นให้ครบถ้วน)
กำหนดการอบรม
รายชื่อผู้เข้ารับการอบม/ครู/พุทธอาสา/เจ้าหน้าที่ (เขียนด้วยลายมือ)
สรุปแบบประเมิน +บันทึกความรู้สึกอย่างน้อย 5 แผ่น
ประมวลภาพการอบรม (ลงภาพใน word และแปลงเป็น pdf จำนวน 3 แผ่น ๆ ละ 6 ภาพ โดยเป็นภาพสี)
แบบรายงานการเงิน (ต้องมีรายเซ็นครบทุกรายการ และมีผู้เซ็นรับรองถูกต้อง)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู