การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง รร.วิถีพุทธ(อปท.) เพชรบูรณ์ 12 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง รร.วิถีพุทธ(อปท.) เพชรบูรณ์ 12 มิถุนายน 2562
โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา รร. สามัญเอกชน อ่างทอง 12 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก รร.การกุศลของวัด เชียงราย 10 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านทองหลาง รร.วิถีพุทธ(อปท.) ขอนแก่น 10 มิถุนายน 2562
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล พศ. ขอนแก่น 9 มิถุนายน 2562
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) รร.วิถีพุทธ(อปท.) สุราษฎร์ธานี 9 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านโคกท่า อปท. ขอนแก่น 8 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านช่างปี่ รร.วิถีพุทธ(อปท.) สุรินทร์ 7 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านหนองแสง รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครพนม 7 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ พศ. นครพนม 7 มิถุนายน 2562
โรงเรียนวัดราชวรินทร์ กทม. กรุงเทพมหานคร 7 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านนาสีนวล รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครพนม 7 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ อปท. ยโสธร 6 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านนาคลอง รร.วิถีพุทธ(อปท.) หนองคาย 6 มิถุนายน 2562
โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร พศ. ขอนแก่น 6 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านทองหลาง รร.วิถีพุทธ(อปท.) ขอนแก่น 6 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ รร.วิถีพุทธ(อปท.) ขอนแก่น 5 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านทองหลาง รร.วิถีพุทธ(อปท.) ขอนแก่น 5 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านหนองปิง พศ. ขอนแก่น 5 มิถุนายน 2562
โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา รร.วิถีพุทธ(อปท.) ขอนแก่น 4 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา พศ. ขอนแก่น 4 มิถุนายน 2562
โรงเรียนปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง) รร.การกุศลของวัด นครราชสีมา 2 มิถุนายน 2562
โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี กทม. กรุงเทพมหานคร 1 มิถุนายน 2562
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส อปท. อ่างทอง 31 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนคำไฮวิทยา รร.วิถีพุทธ(อปท.) กาฬสินธุ์ 29 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ(พุ่มประดับราษฎร์สามัคคี) กทม. กรุงเทพมหานคร 28 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุดรธานี 27 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น รร.วิถีพุทธ(อปท.) ขอนแก่น 23 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนวัดคลองงิ้ว รร.วิถีพุทธ(อปท.) ชัยนาท 22 พฤษภาคม 2562
1 / 3
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู