การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

โรงเรียนวิถีพุทธสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง รร.วิถีพุทธ(อปท.) เพชรบูรณ์ 12 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง รร.วิถีพุทธ(อปท.) เพชรบูรณ์ 12 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านทองหลาง รร.วิถีพุทธ(อปท.) ขอนแก่น 10 มิถุนายน 2562
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) รร.วิถีพุทธ(อปท.) สุราษฎร์ธานี 9 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านช่างปี่ รร.วิถีพุทธ(อปท.) สุรินทร์ 7 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านหนองแสง รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครพนม 7 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านนาสีนวล รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครพนม 7 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านนาคลอง รร.วิถีพุทธ(อปท.) หนองคาย 6 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านทองหลาง รร.วิถีพุทธ(อปท.) ขอนแก่น 6 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ รร.วิถีพุทธ(อปท.) ขอนแก่น 5 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านทองหลาง รร.วิถีพุทธ(อปท.) ขอนแก่น 5 มิถุนายน 2562
โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา รร.วิถีพุทธ(อปท.) ขอนแก่น 4 มิถุนายน 2562
โรงเรียนคำไฮวิทยา รร.วิถีพุทธ(อปท.) กาฬสินธุ์ 29 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุดรธานี 27 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น รร.วิถีพุทธ(อปท.) ขอนแก่น 23 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนวัดคลองงิ้ว รร.วิถีพุทธ(อปท.) ชัยนาท 22 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนหนองบัวนอก รร.วิถีพุทธ(อปท.) กาฬสินธุ์ 11 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุดรธานี 3 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุดรธานี 3 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ รร.วิถีพุทธ(อปท.) ปทุมธานี 14 มีนาคม 2562
โรงเรียนดวงกมล รร.วิถีพุทธ(อปท.) ปทุมธานี 20 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร รร.วิถีพุทธ(อปท.) พิจิตร 15 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต รร.วิถีพุทธ(อปท.) ปทุมธานี 12 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร รร.วิถีพุทธ(อปท.) พัทลุง 4 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน รร.วิถีพุทธ(อปท.) ชลบุรี 19 พฤษภาคม 2561
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ รร.วิถีพุทธ(อปท.) อ่างทอง 30 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนบ้านศาลา รร.วิถีพุทธ(อปท.) เชียงใหม่ 25 กรกฎาคม 2560
1 / 1
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู