การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

โรงเรียนวิถีพุทธสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนบ้านโนนเชือก รร.วิถีพุทธ(อปท.) ขอนแก่น 15 สิงหาคม 2562
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ(ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) รร.วิถีพุทธ(อปท.) ลำพูน 10 สิงหาคม 2562
โรงเรียนบ้านแก่งยาง รร.วิถีพุทธ(อปท.) อุบลราชธานี 6 สิงหาคม 2562
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล) รร.วิถีพุทธ(อปท.) สตูล 26 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหนองม่วง) รร.วิถีพุทธ(อปท.) นครราชสีมา 21 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนประชาสามัคคี รร.วิถีพุทธ(อปท.) อำนาจเจริญ 3 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนวัดต้นสน รร.วิถีพุทธ(อปท.) อ่างทอง 20 มิถุนายน 2562
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) รร.วิถีพุทธ(อปท.) สุราษฎร์ธานี 9 มิถุนายน 2562
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส รร.วิถีพุทธ(อปท.) อ่างทอง 31 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ รร.วิถีพุทธ(อปท.) ปทุมธานี 14 มีนาคม 2562
โรงเรียนดวงกมล รร.วิถีพุทธ(อปท.) ปทุมธานี 20 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร รร.วิถีพุทธ(อปท.) พิจิตร 15 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนมัธยมนครรังสิต รร.วิถีพุทธ(อปท.) ปทุมธานี 12 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร รร.วิถีพุทธ(อปท.) พัทลุง 4 มกราคม 2562
โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน รร.วิถีพุทธ(อปท.) ชลบุรี 19 พฤษภาคม 2561
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ รร.วิถีพุทธ(อปท.) อ่างทอง 30 พฤศจิกายน 2560
โรงเรียนบ้านศาลา รร.วิถีพุทธ(อปท.) เชียงใหม่ 25 กรกฎาคม 2560
1 / 1
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู