การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

สังกัดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล พศ. ขอนแก่น 9 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ พศ. นครพนม 7 มิถุนายน 2562
โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร พศ. ขอนแก่น 6 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านหนองปิง พศ. ขอนแก่น 5 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา พศ. ขอนแก่น 4 มิถุนายน 2562
โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย พศ. ขอนแก่น 21 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนบ้านหนองต้อ พศ. บุรีรัมย์ 15 พฤษภาคม 2562
1 / 1
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู