เชิญสถานศึกษาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม คลิก
การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ชื่อสถานศึกษา สังกัด จังหวัด วันที่สมัคร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชยเหนือ อปท. นครศรีธรรมราช 10 มกราคม 2563
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ อปท. น่าน 11 กันยายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหม่ อปท. สระแก้ว 1 กรกฎาคม 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไทรงามสัมพันธ์ อปท. สงขลา 5 พฤษภาคม 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 4 (บ้านไร่สามศรี) อปท. สระแก้ว 3 พฤษภาคม 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 5 (บ้านซับสิงโต) อปท. สระแก้ว 30 เมษายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 3 (บ้านคลองทราย) อปท. สระแก้ว 30 เมษายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 2 (บ้านโพธิ์เงิน) อปท. สระแก้ว 30 เมษายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคลอง อปท. ร้อยเอ็ด 27 เมษายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองคลอง อปท. ร้อยเอ็ด 27 เมษายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไชยเหนือ อปท. นครศรีธรรมราช 26 เมษายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา อปท. เชียงใหม่ 26 เมษายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองภาษีเจริญ อปท. สมุทรสาคร 26 เมษายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธรรมรังษี อปท. เพชรบุรี 26 เมษายน 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 1 (บ้านวังสุริยา) อปท. สระแก้ว 19 มีนาคม 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน อปท. ชลบุรี 19 พฤษภาคม 2561
1 / 1
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู