สถานศึกษา
กรรมการรับรอง
ค่ายคุณธรรมเยาวชน
วิปัสสนาพัฒนาองค์กร
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
0 โรงเรียน
ภาคเหนือ
1 โรงเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 โรงเรียน
ภาคกลาง
5 โรงเรียน
ภาคตะวันออก
1 โรงเรียน
ภาคตะวันตก
1 โรงเรียน
ภาคใต้
2 โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้งหมด
14 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 14/03/2561
ขณะนี้ 1
วันนี้ 29
เมื่อวานนี้ 50
เดือนนี้ 665
เดือนที่ผ่านมา 555
ทั้งหมด 7,922
เริ่มนับวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ชื่อสถานศึกษา
จังหวัด
วันที่สมัคร
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
กำแพงเพชร
14/03/2561
โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา
บุรีรัมย์
01/02/2561
โรงเรียนตังเอ็ง
จันทบุรี
18/12/2560
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์
อ่างทอง
30/11/2560
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
ลพบุรี
19/09/2560
โรงเรียนธีราศรมสุราษฏร์
สุราษฎร์ธานี
14/08/2560
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
นครพนม
30/07/2560
โรงเรียนบ้านศาลา
เชียงใหม่
25/07/2560
อนุบาลทรัพย์ปัญญา
บุรีรัมย์
17/07/2560
โรงเรีียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
เพชรบุรี
04/07/2560
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
20/06/2560
โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
สุราษฎร์ธานี
19/06/2560
โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ
พระนครศรีอยุธยา
05/06/2560
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
พระนครศรีอยุธยา
29/05/2560
สำนักงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเอกชน
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 08 1446 5095
E-mail: charnb008@gmail.com