สถานศึกษา
กรรมการรับรอง
ค่ายคุณธรรมเยาวชน
วิปัสสนาพัฒนาองค์กร
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
1 โรงเรียน
ภาคเหนือ
5 โรงเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 โรงเรียน
ภาคกลาง
7 โรงเรียน
ภาคตะวันออก
5 โรงเรียน
ภาคตะวันตก
1 โรงเรียน
ภาคใต้
2 โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้งหมด
28 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30/08/2561
ขณะนี้ 1
วันนี้ 10
เมื่อวานนี้ 36
เดือนนี้ 686
เดือนที่ผ่านมา 1,431
ทั้งหมด 21,512
เริ่มนับวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ชื่อสถานศึกษา
จังหวัด
วันที่สมัคร
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา
ระยอง
30/08/2561
โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา
เพชรบูรณ์
06/08/2561
โรงเรียนอัมพวันศึกษา
กรุงเทพมหานคร
04/08/2561
โรงเรียนบ้านหนองบัวหนอง
นครพนม
21/06/2561
โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)
แพร่
15/06/2561
โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)
แพร่
15/06/2561
โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)
แพร่
15/06/2561
ธีระวัธน์บำเพ็ญ
เชียงใหม่
13/06/2561
โรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ์
อ่างทอง
07/06/2561
โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน
ชลบุรี
19/05/2561
โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน
ชลบุรี
19/05/2561
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหิน
ชลบุรี
19/05/2561
โรงเรียนวัดปป่านาเชือก
มหาสารคาม
09/05/2561
ปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
นครราชสีมา
03/05/2561
โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ
กำแพงเพชร
14/03/2561
โรงเรียนจิตติมาธีรวิทยา
บุรีรัมย์
01/02/2561
โรงเรียนตังเอ็ง
จันทบุรี
18/12/2560
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์
อ่างทอง
30/11/2560
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
ลพบุรี
19/09/2560
โรงเรียนธีราศรมสุราษฏร์
สุราษฎร์ธานี
14/08/2560
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
นครพนม
30/07/2560
โรงเรียนบ้านศาลา
เชียงใหม่
25/07/2560
อนุบาลทรัพย์ปัญญา
บุรีรัมย์
17/07/2560
โรงเรีียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย
เพชรบุรี
04/07/2560
โรงเรียนมัธยมจุลมณีศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
20/06/2560
โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน
สุราษฎร์ธานี
19/06/2560
โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ
พระนครศรีอยุธยา
05/06/2560
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
พระนครศรีอยุธยา
29/05/2560
สำนักงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเอกชน
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 08 1446 5095
E-mail: charnb008@gmail.com