สถานศึกษา
กรรมการรับรอง
ค่ายคุณธรรมเยาวชน
วิปัสสนาพัฒนาองค์กร
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
0 โรงเรียน
ภาคเหนือ
1 โรงเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 โรงเรียน
ภาคกลาง
5 โรงเรียน
ภาคตะวันออก
4 โรงเรียน
ภาคตะวันตก
1 โรงเรียน
ภาคใต้
2 โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้งหมด
19 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 19/05/2561
ขณะนี้ 3
วันนี้ 26
เมื่อวานนี้ 51
เดือนนี้ 692
เดือนที่ผ่านมา 717
ทั้งหมด 10,124
เริ่มนับวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
สำนักงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเอกชน
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 08 1446 5095
E-mail: charnb008@gmail.com