การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

ภาพผลงานโรงเรียนปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)

ภาพผลงานโรงเรียนปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)

โรงเรียนปิยศึกษา (มัธยมวัดดอนขวาง  ก่อตั้งเมื่อปี 2557  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  

 ตำบลหัวทะเล  อำเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044 925208,  0956090302 

ประกาศเมื่อ 7 พฤษภาคม 2561 | เปิดอ่าน 140 ครั้ง
ประกาศโดย: ปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู