การศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์สู่อัจฉริยภาพ
สำหรับสถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

สถานศึกษาวิถีพุทธ
สถานศึกษาเข้าระบบ

สถานศึกษาเข้าสู่ระบบ

การสมัครเข้าร่วมการประกวด MCU Contest ครั้งที่ 4

การสมัครเข้าร่วมการประกวด MCU Contest ครั้งที่ 4

                                                        ขอเชิญโรงเรียนและสถานศึกษาทุกสังกัด สมัครเข้าร่วมการประกวด
                                     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ในงาน MCU Contest  ครั้งที่ 4
                                     รายละเอียดข้อมูลกิจกรรมและการรับสมัคร ติดตามได้ที่ www.krupra.net
                                                             (สมัครผ่านทางเว็ปไซต์เท่านั้น)

เขียนเมื่อ 21 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน 20 ครั้ง
เขียนโดย: admin
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob สมัครครู