สถานศึกษา
กรรมการรับรอง
ค่ายคุณธรรมเยาวชน
วิปัสสนาพัฒนาองค์กร
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
0 โรงเรียน
ภาคเหนือ
5 โรงเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 โรงเรียน
ภาคกลาง
6 โรงเรียน
ภาคตะวันออก
4 โรงเรียน
ภาคตะวันตก
1 โรงเรียน
ภาคใต้
2 โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้งหมด
25 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 21/06/2561
ขณะนี้ 1
วันนี้ 32
เมื่อวานนี้ 58
เดือนนี้ 669
เดือนที่ผ่านมา 1,612
ทั้งหมด 10,996
เริ่มนับวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
สถานศึกษาลืมรหัสผ่าน กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน
ชื่อผู้ใช้ :
*
อีเมล์สถานศึกษา :
*
 
 
สำนักงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเอกชน
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 08 1446 5095
E-mail: charnb008@gmail.com