สถานศึกษา
กรรมการรับรอง
ค่ายคุณธรรมเยาวชน
วิปัสสนาพัฒนาองค์กร
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
0 โรงเรียน
ภาคเหนือ
1 โรงเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 โรงเรียน
ภาคกลาง
5 โรงเรียน
ภาคตะวันออก
1 โรงเรียน
ภาคตะวันตก
1 โรงเรียน
ภาคใต้
2 โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้งหมด
14 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 01/02/2561
ขณะนี้ 1
วันนี้ 15
เมื่อวานนี้ 40
เดือนนี้ 371
เดือนที่ผ่านมา 832
ทั้งหมด 5,239
เริ่มนับวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ข่าวประกาศ
ภาพกิจกรรม
วีดีโอ
ดาวน์โหลด
สำนักงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเอกชน
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 08 1446 5095
E-mail: charnb008@gmail.com