สถานศึกษา
กรรมการรับรอง
ค่ายคุณธรรมเยาวชน
วิปัสสนาพัฒนาองค์กร
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
0 โรงเรียน
ภาคเหนือ
1 โรงเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 โรงเรียน
ภาคกลาง
6 โรงเรียน
ภาคตะวันออก
1 โรงเรียน
ภาคตะวันตก
1 โรงเรียน
ภาคใต้
2 โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้งหมด
15 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 14/03/2561
ขณะนี้ 2
วันนี้ 22
เมื่อวานนี้ 29
เดือนนี้ 421
เดือนที่ผ่านมา 750
ทั้งหมด 5,712
เริ่มนับวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ข่าวประกาศ
ภาพกิจกรรม
วีดีโอ
ดาวน์โหลด
สำนักงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเอกชน
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 08 1446 5095
E-mail: charnb008@gmail.com