สถานศึกษา
กรรมการรับรอง
ค่ายคุณธรรมเยาวชน
วิปัสสนาพัฒนาองค์กร
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล
0 โรงเรียน
ภาคเหนือ
1 โรงเรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 โรงเรียน
ภาคกลาง
5 โรงเรียน
ภาคตะวันออก
4 โรงเรียน
ภาคตะวันตก
1 โรงเรียน
ภาคใต้
2 โรงเรียน
รวมโรงเรียนทั้งหมด
19 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 19/05/2561
ขณะนี้ 2
วันนี้ 31
เมื่อวานนี้ 56
เดือนนี้ 633
เดือนที่ผ่านมา 717
ทั้งหมด 10,065
เริ่มนับวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
ข่าวประกาศ
ภาพกิจกรรม
วีดีโอ
ดาวน์โหลด
นวัตกรรม เหรียญทอง ด้านศาสนา ยาเสพติด
ประกาศเมื่อ 15/05/2561
ผลงานโครงงานคุณธรรมระดับภาค
ประกาศเมื่อ 07/05/2561
ผลงานโีรงเรียน
ประกาศเมื่อ 07/05/2561
ภาพผลงานโรงเรียนปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
ประกาศเมื่อ 07/05/2561
ข่าวผลงานโรงเรียนปิยศึกษา(มัธยมวัดดอนขวาง)
ประกาศเมื่อ 07/05/2561
พัฒนาสถานศึกษาต่อเนื่องปิยศึกษาตลอดสี่ปี
ประกาศเมื่อ 07/05/2561
สำนักงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเอกชน
ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 08 1446 5095
E-mail: charnb008@gmail.com